Podwórko między kamienicami przy ulicy Łukaszewicza 23-27 i Karwowskiego 16-24 na Łazarzu potrzebuje odnowy zieleni i odnowy wspólnoty sąsiedzkiej. Stwarzamy propozycję odpowiadającą różnym gustom, potrzebom i przyzwyczajeniom. Włączamy sąsiadów ze wszystkich przynależących do podwórza wspólnot mieszkaniowych w działania, które zaowocują nie tylko zielonym podwórzem, lecz też sąsiedzką wspólnotą. Chcemy, by „wspólne” przestało być „niczyje”.

 

Zapisy: dorota.zaglewska@gmail.com

 

 

19.05.2017, g. 17:00

Pierwsze spotkanie edukacyjno-planistyczne sąsiadów ze Stowarzyszeniem Kasztelania Ostrowska: wspólna dyskusja o potrzebach i wizjach podwórza oraz zaproszenie do spotkań w Ogrodzie Łazarz.

 

Druga połowa maja – czerwiec 2017:

Wspólne porządkowanie, sadzenie i pielęgnowanie roślin.

 

Koniec czerwca 2017

Sąsiedzki piknik na podwórzu, wzbogacony o atrakcje zaproponowane i przygotowane wspólnie przez sąsiadów.