Naszym głównym celem jest tworzenie na terenie poznańskiego Łazarza Otwartej Strefy Kultury – przestrzeni dla aktywności kulturalnych, artystycznych i społecznych. Skupiamy się na współpracy sąsiadujących galerii sztuki, pracowni, organizacji, artystów, rzemieślników oraz towarzyszących im lokalnych przedsiębiorstw, a przede wszystkim tworzących ich ludzi

 

Otwarta Strefa Kultury jest propozycją na rozsądną rewitalizację części Łazarza poprzez wykorzystanie potencjału istniejących miejsc i stworzenie warunków do powstawania nowych przedsięwzięć oraz działania z mieszkańcami.

Idea

 

Koncepcja ŁOSK powstała pod koniec 2014 roku z inicjatywy twórców Galerii Raczej, do których dołączały kolejne osoby i podmioty. Sens naszych działań widzimy we współpracy oraz tworzeniu poziomych struktur wzajemnego wsparcia zaangażowanych: ludzi, organizacji, grup nieformalnych, artystów, społeczników. Prowadzimy również projekty międzysektorowe m.in. z Urzędem Miasta czy Radą Osiedla. Nasze porozumienie pozwala na stworzenie unikalnego w skali kraju miejsca oraz na przyciągnięcie na Łazarz nowych ciekawych inicjatyw. Przede wszystkim ważna jest dla nas  otwartości i włączanie mieszkańców w długofalowe lokalne działania.

Dotychczas udało nam się:

 

  • Zorganizować kilkadziesiąt otwartych spotkań dla mieszkańców oraz międzysektorowych spotkań z urzędami i instytucjami dążących do wypracowania założonych celów.
  • Zorganizować projekty Włącz Łazarz (2015) i Włącz Łazarz- Nowi Bohaterowie (2016)
  • Zainicjować renowację skweru przy ulicy Małeckiego/Łukaszewicza/Granicznej.
  • Zorganizować Sąsiedzkiego Sylwestra na Skwerze w 2015 i 2016 roku.
  • Zainicjować i współtworzyć Program Najmu Lokali – Otwarta Stefa Kultury, w ramach którego powstają m.in. Lazarus, Pracownia Kaletnicza Krom, Pracownia Hello Caligraphy, Politura i nie tylko.
  • Zainicjować i współtworzyć Inkubator Kultury Pireus.
  • Zorganizować i zaangażować się w wiele innych projektów kulturalnych i społecznych w przestrzeni publicznej oraz miejscach związanych z Łazarzem (Małeka Skwer Kreacji, Warsztaty Artystyczne na Łazarzu, projekty innych inicjatyw związanych z OSK)
  • Założyć Fundację Otwarta Strefa Kultury

Łazarz – Otwarta Strefa Kultury

Koordynatorzy:

 

Agnieszka Szablikowska-Trusewicz, tel. 609 497 156
Łukasz Trusewicz, tel. 606 223 547

 

otwarta.strefa@gmail.com