Współpraca w rzeźbie społecznej 

Otwarta Strefa Kultury posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i produkcji projektów artystycznych i kulturalnych, zarówno poprzez realizowane zadania publiczne, jak i działalność gospodarczą Fundacji oraz działalność artystyczną członków Fundacji. Nasze dotychczasowe działania, tworzone we współpracy z samorządami, organizacjami pożytku publicznego i firmami, skutkowały realizacją wielu projektów o charakterze rewitalizacyjnym, kulturalnym, społecznym i promocyjnym.

Oferta

Oferujemy wykreowanie obiektu artystycznego, bazującego na potrzebach lokalnej społeczności lub innej grupy docelowej czy też wybranym przez Państwa zagadnieniu. Proces, który poprowadzimy, bazować będzie na głębokim badaniu zasygnalizowanego tematu, opracowaniu ścieżki postępowania przy współpracy z grupą odbiorców, otwartych warsztatach oraz finalnym odsłonięciu obiektu. Tworzone dla danego miejsca lub idei często są zalążkiem społecznej zmiany, budowania wspólnoty, tożsamości miejsca i integracji. Podkreślają unikalność lokalnych zwyczajów i mówią o sprawach ważnych dla grupy docelowej. Nasz model kreacji obiektów artystycznych zakłada trzy (łączące się ze sobą lub niezależne od siebie) moduły partycypacji:

– udział grupy odbiorców w wyborze wstępnego założenia obiektu,
– udział odbiorców w kształtowaniu rzeźby,
– możliwość interakcji odbiorców z gotowym dziełem.

 

 

Odbudowa relacji społecznych

Odbudowa relacji społecznych w dobie „nowej normalności” jest trudnym zadaniem stojącym obecnie przed kulturą. W związku z wciąż grożącą nam epidemią i zmieniającymi się ograniczeniami w funkcjonowaniu i dostępności przestrzeni publicznej, zmieniają się również założenia możliwych do stworzenia rzeźb, instalacji artystycznych i obiektów. Proponowane przez nas działania są dostosowane w maksymalny sposób do aktualnych zaleceń sanitarnych i norm bezpieczeństwa. Dzięki partycypacji odbiorców w tworzeniu obiektów, w niezagrażający nikomu sposób, możemy podtrzymać łączące nas więzi i zapobiec alienacji i atomizacji lokalnych społeczności. Proponujemy projekty, które pozwolą na współtworzenie i współdziałanie w czasie epidemii i po epidemii. Wierzymy, że dzięki kreowanym przez nas działaniom uda nam się wspólnie przetrwać ten trudny czas, przezwyciężyć poczucie osamotnienia i wykluczenia.

 

Chcemy zwrócić uwagę na kształtujący się na nowy model współpracy z lokalną społecznością oraz na specyfikę nowych wyzwań przygotowując nasze unikalne projekty.

Nasze wybrane realizacje

Autorem koncepcji artystycznych i rzeźbiarskich  jest Łukasz Trusewicz. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Łączy ze sobą praktykę rzeźbiarską z potencjałem efemeryczności wynikającym z doświadczenia sztuki performance. Twórca projektów kulturalno-społecznych, pomysłodawca inicjatywy Otwarta Strefy Kultury, której założeniem jest tworzenie przestrzeni kulturalno-artystycznych na terenie poznańskiego Łazarza. Prezes Fundacji Otwarta Strefa Kultury.

 

 

 

Po więcej informacji zapraszamy poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość na otwarta.strefa@gmail.com