Włącz Łazarz to cykliczny projekt łączący działania wielu łazarskich inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz włączający w nie mieszkańców dzielnicy i miasta.