Rzeźby z Natury to projekt przygotowany przez Fundację Otwarta Strefa Kultury oraz Pracownię Łazarską na zlecenie Bramy Poznania (ICHOT) i Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Autorem instalacji jest Łukasz Trusewicz.

Obiekty mają na celu pobudzać do refleksji na tematy związane z lokalnym środowiskiem i klimatem, zwłaszcza w kontekście okolic zabudowań Bramy Poznania i sąsiedniej rzeki Cybiny (dopływu Warty).

W ramach wystawy zaprezentowane są instalacje artystyczne, które odnoszą się do tematyki związanej z bioróżnorodnością i współistnieniem ludzi i zwierząt w mieście. Poruszymy również temat wody i wpływu działań człowieka na jej zanieczyszczenie oraz na potencjał wykorzystania lokalnych, odnawialnych źródeł energii.

Prezentowane prace powstały w nurcie tworzonych przez autora rzeźb społecznych – są one otwarte na aktywny udział odbiorców – w tym również zwierząt. Nad rzeką Cybiną w sąsiedztwie Bramy Poznania możliwe jest naładowanie telefonu jedynie dzięki energii wytwarzanej przez wiatr. Dzięki innej instalacji możemy dorzucić swój wkład dla mniejszego zanieczyszczenia planety. Inna z rzeźb tworzy miejsca schronienia dla miejskich ptaków sprzyjając miejskiej bioróżnorodności.

W terenie mieszczącym się poniżej budynku Bramy Poznania, nad brzegiem rzeki Cybiny znajdują się trzy rzeźby:

 

Habitat
To rzeźba wspierająca bioróżnorodność w mieście. Ptaki miejskie już od przeszło kilku tysięcy lat zadomowiły się w sąsiedztwie człowieka. Kochają krzaki, wąskie przestrzenie, tworzą gniazda w drzewach. Instalacja Habitat stwarza dodatkowe siedliska dla ptaków jak i owadów bliskie naturze. Porusza ona istotny temat  koegzystencji ludzi i zwierząt w mieście. Bioróżnorodność jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania lokalnych ekosystemów. Habitat zachęca do wspierania natury w mieście i do przyjrzenia się swojemu najbliższemu otoczeniu pod kątem zamieszkujących go zwierząt. Dzięki użytym materiałom (drewno, ściółka, trociny) schronienia dla ptaków przypominają naturalną dziuplę w drzewie. Przebywając w okolicy instalacji zachowajmy ciszę i czujność, być może uda nam się dostrzec jej małych mieszkańców. Pomyślmy też jak możemy wesprzeć zwierzęta mieszkające w naszej okolicy.

 

 

 

Wiatrak
Naładuj telefon w otoczeniu natury przy sprzyjającym mikroklimacie związanym z częstym, silnym wiatrem wiejącym w korycie rzeki. Instalacja ładuje urządzenia mobilne wyłącznie za pomocą siły wiatru. Wiatrak na szczycie napędza prądnicę, która generuje energię. Siedząc w otoczeniu przyrody w pobliżu rzeki Cybiny warto zastanowić się nad potencjałem tego źródła prądu. W trakcie ładowania telefonu możesz obserwować życie drobniejszych stworzeń. Pod drewnianym siedziskiem znajdziesz dla nich specjalne otwory, które tworzą schronienie. Czy dziś wieje wiatr ? Jeśli tak to zachęcamy do czynnego uczestnictwa w projekcie i korzystania z wygenerowanego przez instalację prądu. Niech to będzie czas do refleksji nad siłami natury i potencjałem odnawialnych źródeł pozyskiwania energii, zwłaszcza w kontekście postępujących zmian klimatycznych.

 

 

 

Fałszywy Kulisty Model Ziemi
Ta nietypowa instalacja artystyczna jest jednocześnie kolektorem plastikowych nakrętek. Wody Ziemi zapełnione są fragmentami plastiku. Poprzez zbieranie nakrętek w Fałszywym Kulistym Modelu Ziemi ujrzymy jak stopniowo zapełniają się oceany i morza. Nazwa rzeźby nawiązuje do teorii spiskowych, dotyczących m.in. kształtu planety i zmian klimatu, które stają się coraz bardziej popularne i absurdalne zwłaszcza w czasach pandemii. Umiejscowienie globu w tej lokalizacji jest istotne w kontekście zachowań osób piknikujących nad rzeką. Pomyślmy ile śmieci, a zwłaszcza plastiku generują takie spotkania i miejmy na uwadze dobro Ziemi. Pamiętajmy, że lokalne działania mają znaczenie dla sytuacji globalnej, walczmy o nasza planetę wspólnymi siłami! Nakrętki wykonane są z materiału, który można częściowo przetworzyć. Te zebrane w globie zostaną przekazane Młodzieżowemu Strajkowi Klimatycznemu, aby wesprzeć ich projekty. Segregując śmieci dorzućmy swój wkład. Instalacja powstała przy dofinansowaniu Rady Osiedla Św. Łazarz oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

 

Wykonanie projektu: Fundacja Otwarta Strefa Kultury, Pracownia Łazarska
Autor: Łukasz Trusewicz
Więcej informacji o projekcie na www.bramapoznania.pl.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkiej Majówki w Bramie Poznania.
Instalacje można oglądać do pierwszego maja do końca sierpnia 2021.