Inkubator Kultury Pireus poszukuje osób na dwa stanowiska

Koordynator/ka projektu w obszarze kultury i działań społecznych animatorki/a działań społecznych poszukiwani!

 

Co oferujemy ?

 

· Praca stacjonarna w wymiarze około 34 godzin w tygodniu (wymiar ¾ etatu) na umowę zlecenie – początek pracy na przełomie stycznia i lutego 2019. Praca co najmniej do końca 2019 roku.

 

· Wynagrodzenie około 2800 zł brutto miesięcznie.

 

· Miejsce do pracy w biurze mieszczącym się w Inkubatorze Kultury Pireus w Poznaniu.

 

· Pracę przy interesującym, rozwojowym projekcie, w ciekawej kulturalnej przestrzeni i interesującej okolicy.

 

· Możliwość współtworzenia strategii rozwoju Inkubatora Kultury Pireus i wpływu na bieżące i dalsze działania prowadzone w tej przestrzeni.

 

· Możliwość współpracy również przy innych projektach prowadzonych przez Fundację.

 

Do głównych zadań koordynatora/ki będzie należeć :

 

· Nadzór nad realizacją projektu „Pireus – inkubacja, aktywizacja i animacja” realizowanego w latach 2019 i 2020 w Inkubatorze Kultury Pireus zgodnie z jego założeniami i harmonogramem, w tym miedzy innymi działania: Kulturalny Co-working, Akcja Inkubacja oraz różnorodne warsztaty i działania kulturalne i społeczne jaki również współpraca przy innych towarzyszących projektowi działaniach w ramach inicjatywy Łazarz – Otwarta Strefa Kultury.

 

· Koordynacja działań i współpraca z zespołem Pireusa : koordynatorką działań promocyjnych oraz animatorką/em działań lokalnych oraz współpraca z Zarządem Fundacji.

 

· Obsługa biura projektu w tym mi.in komunikacja z partnerami i odbiorcami działań, współpraca z księgową, nadzór nad dokumentacją projektową, nadzór nad finansami projektu.

 

· Formalna obsługa projektu: szykowanie sprawozdań kwartalnych oraz całorocznych w systemie witkac.pl.

 

· Współpraca z podmiotami korzystającymi z IK Pireus na zasadach udostępniania przestrzeni w tym przyjmowanie wniosków o udostępnienie i koordynacja harmonogramu udostępniania przestrzeni Pireusa, prowadzenie rejestru podmiotów korzystających ze wsparcia infrastrukturalnego w Pireusie.

 

· Udzielanie informacji i doradztwo miedzy innymi na temat sposobów współpracy z IK Pireus zainteresowanym osobom.

 

· Opracowywanie wdrażanych działań promocyjnych wraz z koordynatorką promocji oraz doradcami w kwestiach strategicznych i promocyjnych.

 

· Współpraca z Grupą Programową Inkubatora Kultury Pireus dotycząca działań merytorycznych między innymi rozsyłanie do akceptacji wniosków o udostępnienie przestrzeni, organizacja spotkań grupy.

 

· Współpraca z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania w ramach formalnej obsługi projektu oraz kwestii technicznych związanych z funkcjonowaniem Pireusa.

 

· Przygotowywanie ofert grantowych i sponsorskich dotyczących projektów prowadzonych w ramach działań Fundacji OSK i IK Pireus.

 

Czego wymagamy ? :

 

· Codziennej obecności w IK Pireus (w dni robocze i ewentualnie soboty do ustalenia) w ramach ustalonego wspólnie grafiku pracy i dyżurów Pireusie w wymiarze około 34 godzin w tygodniu.

 

· Doświadczenia przy pracy przy projektach o tematyce artystycznej, kulturalnej lub społecznej.

 

· Znajomości specyfiki działań projektowych w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowania oraz sprawozdań i rozliczeń.

 

· Wykształcenia wyższego w obszarze kultury lub zarządzania.

 

· Znajomości języka anielskiego w stopniu komunikatywnym (współpraca również z zagranicznymi partnerami).

 

· Sumiennej realizacji założeń projektu jak również umiejętności kreatywnego reagowania na pojawiające się wyzwania i otwartości oraz pomysłowości i we współtworzeniu dalszego i bieżącego harmonogramu działań we współpracy z obecnymi i potencjalnymi partnerami.

 

Mile widziane doświadczenie przy projektach dofinansowywanych w ramach środków budżetowych zwłaszcza w zakresie koordynacji.

 

Fundacja Otwarta Strefa Kultury szuka osoby do pracy na stanowisku animatorki/a w Inkubatorze Kultury Pireus (IK Pireus) w Poznaniu.

 

Co oferujemy ?

 

· Dodatkowa praca na umowę –zlecenie w wymiarze około 12-14 godzin tygodniowo w Inkubatorze Kultury Pireus i jego okolicach. Wynagrodzenie około 1000 – 1200 zł brutto miesięcznie. Elastyczne godziny pracy do ustalenia. Praca od lutego 2019 co najmniej do końca 2019 roku .

 

· Dodatkowe środki finansowe m.in. na materiały potrzebne do prowadzonych działań.

 

· Pracę przy interesującym, rozwojowym projekcie, w ciekawej kulturalnej przestrzeni i interesującej okolicy.

 

· Możliwość realizacji własnej wizji działań animacyjnych ze społecznością lokalną Łazarza.

 

· Możliwość współtworzenia strategii rozwoju Inkubatora Kultury Pireus i wpływu na bieżące i dalsze działania prowadzone w tej przestrzeni.

 

· Możliwość dodatkowej współpracy przy innych projektach prowadzonych przez Fundację.

 

Do głównych zadań animatorki/a będzie należeć:

 

· Prowadzenie działań animacyjnych ze społecznością lokalną w ramach projektu „Pireus – inkubacja, aktywizacja i animacja” realizowanego w latach 2019 i 2020 w Inkubatorze Kultury Pireus.

 

· Przeprowadzenie diagnozy potrzeb lokalnej społeczności w zakresie działań animacyjnych również w odniesieniu do dotychczasowej dokumentacji i ewaluacji działań prowadzonych w Pireusie oraz w ramach inicjatyw Otwartej Strefy Kultury.

 

· Opracowanie i realizacja spójnej koncepcji działań animacyjnych zwróconych do społeczności mieszkańców Łazarza, sąsiadów i sympatyków IK Pireus mających na celu tworzenie społeczności zgromadzonej wokół IK Pireus i angażowanie lokalnej społeczności w działania związane z przestrzenią Pireusa (do działań mogą należeć m.in. spotkania o charakterze nieformalnym, warsztaty itd.)wraz z propozycją dotarcia do nowych odbiorców.

 

· Animowanie dodatkowych działań integrujących dotychczasowych użytkowników IK Pireus zgromadzonych wokół różnorodnych inicjatyw prowadzonych w Pireusie.

 

 

· Współpraca przy działaniach konkursu Twój Pireus – mającego na celu realizację w Pireusie działań proponowanych między innymi przez członków lokalnej społeczności Łazarza.

 

· Współpraca z zespołem Pireusa: koordynatorką/em projektu oraz koordynatorką promocji oraz Zarządem Fundacji.

 

· Opracowywanie wdrażanych działań promocyjnych dotyczących animacji wraz z koordynatorką promocji oraz doradcami w kwestiach strategicznych i promocyjnych.

 

Wymagamy:

 

· Pracy w wymiarze około 12-14 godzin tygodniowo ( w tym zawierają się zarówno działania przygotowawcze i niezbędna praca biurowa jak i same działania animacyjne w IK Pireus). Możliwa jest praca zdalna w zakresie opracowywania działań, natomiast same działania animacyjne powinny odbywać się w przestrzeni Pireusa lub związanych z nią przestrzeniach publicznych inicjatywy Otwarta Strefa Kultury.

 

· Doświadczenia w kreowaniu i prowadzeniu działań animacyjnych.

 

· Sumienności, otwartości i pomysłowości w planowaniu i prowadzeniu działań w samym Pireusie, kreatywności w reagowaniu na bieżące wyzwania i potrzeby odbiorców.

 

· Wykształcenia w obszarze działań w animacji lub szeroko pojętej kulturze (mogą być również aktualni studenci).

 

Czekamy na zgłoszenia do piątku 25 stycznia 2019. Prosimy o przesyłanie CV oraz maila z informacją o Waszych motywacjach do współpracy z Inkubatorem Kultury Pireus i Fundacją Otwarta Strefa Kultury (w dowolnej formie). Wybrane osoby zaprosimy na spotkanie w ostatnich dniach stycznia. Zgłoszenia i informacje: inkubatorkulturypireus@gmail.com. W tytule maila prosimy wpisać ZGŁOSZENIE – KOORDYNATOR/KA / ZGŁOSZENIE – ANIMATOR/KA