Ogród Łazarz to ogród społecznościowy, miejsce sąsiedzkich spotkań i dom kultury na świeżym powietrzu w jednym. Odbywające się tu wspólne sadzenie i pielęgnacja roślin oraz działania artystyczne i warsztatowe integrują społeczność lokalną i pozwalają być bliżej natury.

W 2013 roku, z inicjatywy Generatora Malta, po naradach z mieszkańcami Łazarza oraz Klubem „Krąg” na teren pod ogród wybrany został skwer pomiędzy blokami przy ul. Potockiej, w którego centrum rośnie wierzba płacząca. W 2014 roku, w cieniu drzewa Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska założyło część „leśną”, poświęconą dzikim roślinom Polski, które przez procesy urbanizacyjne zniknęły z krajobrazu miejskiego. Teraz pobieramy je z podpoznańskich lasów. Rośliny opisane są tabliczkami dydaktycznymi. W zachodniej części ogrodu znajdują się rabaty i grządki pozostawione do „adopcji” dla mieszkańców. Ogród to też miniaturowa galeria zewnętrzna z dziełami wybitnych twórców: Pawła Susida, Krystiana TRUTH Czaplickiego i Agnieszki Grodzińskiej. Powstały one we współpracy z Galerią Łęctwo, podczas Malta Festival Poznań. W sezonie odbywają się tu spotkania sąsiedzkie, twórcze działania dla najmłodszych, warsztaty botaniczne, pikniki, koncerty i pokazy filmowe organizowane przez Generator Malta, Klub „Krąg”, Kasztelanię Ostrowską i mieszkańców. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do współtworzenia ogrodu. Śledźcie nas na grupie Ogród Łazarz na Facebooku.