Galeria Raczej powstała w 2011 roku w Poznaniu, od początku skupiając się na prezentacji i promocji sztuki performance. W ciągu ponad pięciu lat działalności Galeria Raczej zaprezentowała około stu artystów czerpiących z doświadczeń sztuk wizualnych jak i performatywnych (teatru, tańca czy muzyki).

Na zorganizowane działania Galerii składają się performances, wystawy, spotkania, projekty kuratorskie czy też koncerty. W Galerii występowali artyści zarówno z Polski jak i kilkudziesięciu państw świata. Galeria realizuje również działania w ramach współpracy międzynarodowej: wymiany artystyczne i kuratorskie, targi sztuki, projekty kuratorskie, festiwale promując polskich artystów performance za granicą; do tej pory m.in. w ramach takich wydarzeń jak Month of Performance Art w Berlinie, Supermarket Art Fair w Sztokholmie czy Performance Art Oslo Festival.

Od 2014 roku Galeria działa w swojej nowej większej przestrzeni Perfexu (udostępnianej również na inne działania), a od 2016 roku rozwija program rezydencji zapraszając artystów do zamieszkania w przestrzeni rezydencyjnej na poznańskim łazarzu i tworzenia działań opartych o dłuższy pobyt. Kuratorzy Galerii – Łukasz Trusewicz i Agnieszka Szablikowską są również inicjatorami Otwartej Strefy Kultury – Łazarz.