Włącz Łazarz 2015:

Otwarta Strefa Kultury

W ramach pierwszej edycji (maj-czerwiec 2015 )chcieliśmy przede wszystkim zdiagnozować kulturalne potrzeby mieszkańców dzielnicy oraz rozwinąć potencjał funkcjonujących na Łazarzu inicjatyw i aktywizować mieszkańców w tworzeniu Otwartej Strefy Kultury. Ulice, skwery i przestrzenie Łazarza stały się miejscem działań performatywnych oraz strefą spotkań z autorytetami sztuki. Akcje społeczne dążyły do wprowadzenia zmian w jakości przestrzeni publicznych uwzględniając realne potrzeby mieszkańców. Wycieczki do zakładów rzemieślniczych przybliżały będą lokalne historie i tradycje, a niezwykła specyfika dzielnicy stała się materiałem do artystycznej reinterpretacji w trakcie licznych warsztatów. Między innymi w rezultacie projektu Włącz Łazarz w odnowiony został Skwer przy Małeckiego; utworzony program najmu lokali na działania kulturalne czy tez otwarty Inkubator Kultury Pireus.

Wydarzenia: