Babelproject jest to zainicjowane już działanie artystyczne, które od 2014 roku funkcjonuje jako internetowa platforma tworzenia rzeźby – http://babelproject.eu. Babelproject ma na celu wykreowanie realnego obiektu rzeźby, która stanie w przestrzeni publicznej Łazarza. Dzięki powstałej interaktywnej aplikacji autorami rzeźby mogą być wszyscy użytkownicy Internetu na całym świecie. Babelproject tworzy multikulturową i pozawerbalną platformę komunikacji artystycznej. W przestrzeni publicznej Łazarza pojawi się stanowiska komputerowe z projektem, poprzezktóre każdy będzie mógł dodać swoje elementy do rzeźby.

 

czerwiec 2017