Teatr Post Factum powstał w 2013 roku z inicjatywy studenckiej. Do dziś stanowi on grupę nieoficjalną. W swojej twórczości inspiruje się głównie teatrem plastycznym, teatrem ruchu oraz performance art. Grupa, działalność teatralną stara się łączyć z działalnością edukacyjną, głównie poprzez prowadzenie warsztatów dla wybranych grup lokalnych. Teatr w swojej misji pragnie utworzyć platformę dialogu nie tylko z widzem, ale także z innymi, młodymi grupami teatralnymi we wspólnej oraz otwartej przestrzeni.