Zdegradowany skwer został wyremontowany w 2015 roku w rezultacie projektu Włącz Łazarz; na podstawie przeprowadzonych konsultacji oraz rozmów z mieszkańcami. Renowacja skweru była możliwa dzięki współpracy Otwartej Strefy Kultury, grupy Komitywa, Rady Osiedla, Rady Miasta, Zarządu Zieleni Miejskiej i innych zaangażowanych podmiotów. Od czasu renowacji skweru odbywają się tam różnorodne działania kulturalne i społeczne włączające okolicznych mieszkańców w proces rewitalizacji tej przestrzeni.