spotkania: marzec – lipiec 2018

 

Inkubator Kultury Pireus oraz Fundacja Sens Ruchu zapraszają na cykl spotkań – Przepływy: myślenie jest ruchem, ruch jest myśleniem.

 

Misją Fundacji Sens Ruchu jest rozwijanie praktycznej i teoretycznej wiedzy o ciele i ruchu oraz umacnianie jej znaczenia w kontekście artystycznym, społecznym i naukowym.

 

W cyklu „Przepływy” zapraszamy do mikropolitycznej podróży, w której myślenie to przepływ wyłaniający z siebie pojęcia. Badając subtelne warstwy życia (płyny, sny, wibracje, ciało po śmierci) i wytwarzanie relacji ze środowiskiem (obce znajome ciało, człowiek — pies — rodzina), chcemy zbliżyć się do lepszego zrozumienia tego, że ciała nie są w ruchu, lecz to ruch konstytuuje ciała. Celem ruchu-myślenia nie jest opisywanie rzeczywistości, lecz wytwarzanie rzeczywistości w postaci ciał, pojęć i podmiotowości.

Na otwartych spotkaniach w ramach cyklu „Przepływy” zaproszeni goście zaproponują wspólną lekturę wybranego tekstu i podzielą się praktyczną wiedzą, bądź zaproszą nas do działania — czasem to ono będzie refleksją nad tekstem, inną formą wiedzy, innym rodzajem myślenia. Zapraszamy was do wspólnego przepływu myśli w ruchu i ciał w myśleniu.

 

#1: 7 marca — Prof. Ewa Domańska : „Nekros”
#2: 11 kwietnia — Dr Joanna Bednarek: „Rodzina jako maszyna. Psy, Prawo i produkcja”
#3: 25 kwietnia — Magda Przybysz: “Płyny w ciele”
#4: 23 maja — Magda Ptasznik: “Obce znajome, ciało w praktyce choreograficznej
Uncannigs”
#5: 19 czerwca — Ania Nowicka : „Sny”
#6: 4 lipca — Piotr Tkacz: „Basowy Materializm”

Kuratorzy: Gaja Karolczak, Bartosz Mroczkowski.
Fragment grafiki: Cristina Ferreira

 

Partnerzy: Fundacja Otwarta Strefa Kultury, Inkubator Kultury – Pireus, Grupa Samoczytająca.

 

Cykl został sfinansowany ze środków Miasta Poznania Miasto Poznań w ramach projektu Pireus – Inkubacja i Aktywizacja.

 

http://som.org.pl/pl/