Inkubator Kultury Pireus powstał jako  miejsce  łączące ludzi i pasje i pomagające się rozwijać inicjatywom kulturalnym. Pireus powstał w miejscu dawnej greckiej restauracji, zajmując miejski pustostan z inicjatywy  Otwartej Strefy Kultury, Rady Osiedla św.Łazarz i Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta.

Misją Pireusa jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych na poznańskim Łazarzu, a głównym celem działania Inkubatora jest rozwój inicjatyw kulturalnych i społecznych na Łazarzu poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego, formalnego i lokalowego oraz tworzenie bazy i przestrzeni współpracy dla różnych inicjatyw.

Aktualnie Inkubator Kultury  oferuje wsparcie dla działań kulturalnych i społecznych,przede wszystkim poprzez  bezpłatne udostępnianie przestrzeni (lokalu) do organizacji wydarzeń takich jak: spotkania, warsztaty, koncerty, wystawy, spektakle itp.Skorzystać z przestrzeni Inkubatora Kultury Pireus może każda osoba lub organizacja planująca o wydarzenia w zakresie kultury i działań społecznych.  Nabór odbywa się w trybie ciągłym, wnioski rozpatrywane są raz w tygodniu. Wszelkie potrzebne dokumenty można pobrać tutaj.

Inkubator merytorycznie zarządzany jest przez Grupę Programową składającą się z członków Rady Osiedla i różnych związanych z łazarzem inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz osób z  Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Formalnie przestrzeń podlega pod Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania. Szczegółowych informacji udziela koordynatorka Pireusa (Agnieszka Szablikowska – Trusewicz).